Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van praktijk
‘De Lichtpoort’

Algemene Bepalingen:

  1. Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cliënt is van praktijk ‘De Lichtpoort’ en dus voor zichzelf, een therapeut inschakelt, of deelneemt aan een workshop.
  2. Met een therapeut wordt in deze bepalingen bedoeld de persoon die voor de praktijk ‘De Lichtpoort’ de behandeling uitvoert, of de cursus geeft.
  3. Met de praktijk wordt bedoeld praktijk ‘De Lichtpoort’, met door KBO toegekend ondernemingsnummer 0870403467.
  4. Met de site wordt bedoeld: www.delichtpoort.be

Toepasselijkheid:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen van de praktijk. De algemene voorwaarden zijn weergegeven op de site, en indien gevraagd verkrijgbaar bij de praktijk. Wijzigingen worden ook daar vermeld.

Uitvoering van de werkzaamheden:

  1. De opdracht voor het geven van een energetische behandeling wordt door de praktijk naar beste kunnen uitgevoerd.
  2. De praktijk is niet aansprakelijk voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie.
  3. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  4. De praktijk stelt zich ondergeschikt aan de diagnose van erkende artsen. Derhalve zal ook door de therapeut een doorverwijzing plaatsvinden indien nodig. De praktijk is niet aansprakelijk voor daarmee gepaard gaande kosten.


Tarieven
:

De tarieven welke zijn vastgesteld door de praktijk zijn gepubliceerd op de site. Wijzigingen zijn mogelijk. Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Consulten in mijn praktijk dienen contant te worden voldaan na de sessie.

Online- Programma’s, healingen op afstand en email reading worden voldaan via overschrijving of online betalen voor de startdatum.

Levering:

Afspraken die niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever dienen 24 uur vooraf te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurt heeft de praktijk het recht de behandeling door te berekenen.

In verband met de voorbereidingen van een Online – Programma is het kosteloos annuleren mogelijk tot 3 dagen voor de start van het programma.
Daarna is het niet meer mogelijk om te annuleren.

Garantie:

De praktijk geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde en de opdrachtgever mag de praktijk enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat de opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de behandelende arts.

Intellectuele eigendommen:

Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan de praktijk zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door klanten en cursisten van de praktijk. Ze mogen niet onder aandacht van anderen gebracht worden zonder schriftelijke toestemming van de praktijk.

Geschillen:

Onenigheid tussen de praktijk en opdrachtgever zullen zoveel mogelijk in goed overleg opgelost worden.
Indien er geen onderlinge overeenkomst kan gevonden worden, is het geschil onderworpen aan het Belgisch recht.
Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.