Bevrijd jezelf


Categories :

Lief kind, we zijn allemaal met elkaar verbonden.
Je bent niet alleen en is nooit geweest.
Nu je op Aarde bent, blijf je een kind van Licht.
Jij kan niet zo maar veranderen.
Jij blijft wie je bent, maar dat was je vergeten al die jaren.
Het is tijd voor ieder van jullie om te herinneren wie je werkelijk bent en zo de verbinding te voelen met thuis.
Het is niet die IK-jes in je hoofd die vertellen… Nee, kind van Licht, je bent zoveel meer.
Je bent zoveel groter.
Durf te voelen.
Wees niet bang van je eigen Licht.
Wees niet bang voor alles wat je te zien krijgt op weg om jezelf te ontmoeten.
Blijf je naar binnen keren.
En alles wat je kan veranderen, is niet wie je werkelijk bent.
Jij bent een Lichtwezen in een lichaam.
Jouw lichaam is jouw voertuig. Je bent op Aarde om te ervaren hoe het is om mens te zijn.
Het is niet IK en JIJ.
Jij bent één.
Wij zijn één.
Dualiteit is een ervaring van het leven op Aarde.
Je ervaart goed en slecht, donker en licht, vrede en onvrede. Het zijn allemaal ervaringen.
Het hoort bij het spel op Aarde.
En nu is het tijd om je te verbinden met God in jou die er altijd is geweest. Altijd.
Nooit was je alleen.
Afgescheiden zijn is een illusie.
Eenzaamheid is een illusie.
Maak jezelf vrij van al die illusies, van pijn, verdriet, eenzaamheid, er niet bij horen, niet goed genoeg zijn.
Maak je hiervan vrij.
Alles wat je hebt gedacht, wat niet volmaakt is, zijn vervormingen van de volmaaktheid.
Wat jij ontvangt is volmaakt.
Alleen heb jij er iets omheen gedaan door je emoties, gedachten, al die stemmetjes in je hoofd, zodat je de schoonheid van alles niet meer kon zien.
Alles wat niet zuiver is, heb je te verwijderen.
Dat is wat je te doen hebt.
Jezelf bevrijden.
Jezelf bevrijden van angst.
Wat je ziet om je heen is iets wat komt uit het verleden. Het is gegroeid omdat je er aandacht hebt aangegeven waardoor er nu zoveel onrust is en onvrede.
Jij kan een nieuwe wereld creëren door je focus te houden op wie je werkelijk bent, je te verbinden met het Goddelijke en dan kan alleen het goede naar boven komen. Dan is alles perfect voor jou, voor ieder van jullie.
Wees weer jezelf, God in actie.
Laat liefde toe.
Jij bent liefde.
Wees die liefde en verspreid liefde.
Door te ZIJN, kan je het verspreiden.
Door er aandacht aan te geven, zal het groeien en te zien zijn om je heen.
En dit is zo met alles in je leven.
Jij kan Hemel op Aarde brengen gewoon door jezelf te zijn en vanuit liefde te leven, te denken, te reageren.
En alles wat niet liefdevol is, zal verdwijnen. Het lost op.
Kies daarom voor liefde.
Kies ervoor om jezelf te zijn zodat het lijden kan stoppen en jij wordt dan geleid naar een perfect leven voor jou waar je gelukkig kan zijn, waar jij je gedragen voelt, veilig, geliefd en zonder zorgen kan leven.