Boodschap van Aartsengel Michaël


Categories :

Lief kind van Licht, blijf je naar binnen keren.
In je hart kom je thuis.
Daar kan je ontspannen.
Daar mag je zijn wie je bent.
Daar is enkel liefde, vrede.
In je hart ben je veilig.
Jij hebt steeds de keuze om in deze plek te komen, om tot rust te komen en je op te laden met Helend Licht.
In je hart zijn we met elkaar verbonden, dan voel je ook onze aanwezigheid.
Wat het leven je ook laat zien, jij bepaalt hoe jij je wilt voelen.
Jij kiest om te luisteren naar de buitenwereld en al die Ik-jes in je hoofd of je kan altijd weer bij jezelf komen zodat jij samenwerkt met het Goddelijke in jou en de Lichtwereld.
Door te kiezen om in je hart te zijn, kies je voor jezelf en om in liefde te leven.
Liefde maakt alles lichter en zorgt ervoor dat jij in vrede kan leven.
Kies voor vrede.
Kies om jezelf te zijn.
Jij bepaalt.
Jij kan je kalm voelen en in rust blijven door jezelf te bevrijden van al die Ikjes in je hoofd.
Wat je ziet om je heen zijn manifestaties die zijn ontstaan door je gevoelens, gedachten in het verleden.
Het hoort dus bij het verleden en het is niet zo dat jij er niets aan kan veranderen.
Jij kan kiezen om je te verbinden met het Licht in jou, met Liefde in jou, zo neem jij ook de verantwoordelijkheid om een mooier leven te creëren.
Maak jezelf vrij van angst, pijn, al het lijden.
Jij hebt de sleutel in handen.
Jij kan de deur sluiten voor angst, boosheid, pijn, verdriet, al die negativiteit.
Je weet dan wel dat het er is, maar je kiest er dan voor om de deur te openen voor al het goede, voor liefde, voor vrede, harmonie.
Dit is altijd al in je geweest.
Jij bepaalt hoe jij wilt staan in je leven, hoe het vorm te geven, want alles is energie.
En waar jij aandacht aan geeft, zal groeien.
Focus je op wat je wenst en laat de rest los, dan kunnen er wonderen gebeuren.