Communiceren met je Engel


Categories :

1.Nodig de engel uit : Lieve Aartsengel ….
2.Wees duidelijk wat je wil.
3.Zorg dat je steeds positief spreekt. Als je iets wenst in je leven vraag dan wat je wilt en spreek nooit met “niet, geen, nooit” want dan trek je juist meer aan, want de engelen kennen die woorden niet.
Bv ik wil geen ruzie meer met.. als je dat vraagt zal je juist meer ruzie aantrekken. Dit is de wet van aantrekking. Vraag dan eerder om vrede, harmonie in de relatie..
4. Heb vertrouwen. Spreek zoals je met een goede vriend zou doen. Zeg alles wat op je hartje ligt en er zal naar je geluisterd worden. Eindig steeds met wat jij wil, wat je wenst, welke hulp dat je wenst.
Bv meer rust, meer vrijheid, een betere gezondheid, meer energie, …
5. Wanneer je de engelen om hulp gevraagd hebt, laat dan los. Heb vertrouwen dat er naar je geluisterd wordt en ga gewoon verder met je leven. De engelen zullen je helpen. Probeer zelf niet de controle te houden of te sturen in welke richting. Laat het over aan de engelen.
6. Wees geduldig. Op het juiste moment zal je ontvangen wat je wenst , dit of iets beters , behalve als je hieruit dient te leren en te accepteren en van daar uit te leven in liefde.
7. Laat los. Het antwoord kan wel eens in een hele andere vorm of vanuit een hele andere hoek komen dan je verwacht.
8. Let op de tekens van de engelen bv een veertje, engelengetallen, een woord of een liedje dat je steeds blijft horen, een muntje dat je vindt,..
9. Probeer je zo goed mogelijk te ontspannen en laat je gepieker los. Hoe meer jij kan ontspannen en rustig zijn, hoe meer inzichten je zal ontvangen.
10. Wees dankbaar voor alles dat je mag ontvangen, hoe klein ook. Hoe meer dankbaarheid je zal tonen , hoe meer je zal ontvangen.