Vertrouw jezelf


Categories :

Lief kind, je hoeft je voor niemand aan te passen.
Je bent goed zoals je bent.
Jij mag er zijn.
Jij hoort erbij.
Niemand heeft te bepalen wat je ‘moet’ doen.
Het is aan jou om keuzes te maken, om richting te geven aan je leven.
Door te vertrouwen op je Goddelijke kern, die steeds in verbinding staat met de Bron, kan de volmaakte levensenergie door je heen stromen.
Vertrouw je gevoel en laat al die stemmetjes in je hoofd maar zwijgen.
Deze hebben je lang genoeg afgeleid.
Jij mag zijn wie je bent.
Durf jezelf te zijn.
Sta in je kracht.
Geef je grenzen aan.
Doe wat goed voelt voor jezelf.
Stap voor stap kom je dichterbij jezelf.
Obstakels die je ziet verschijnen, dienen om uit te leren en met liefde naar te kijken.
Wat er dan in beweging komt, helpt je te transformeren.
Alles wat je niet meer nodig hebt, zal verdwijnen als jij er toestemming voor geeft, want jij hebt de leiding over je leven. Ieder heeft te respecteren, ook wij, dat is de ‘vrije wil’.
En er is niets verkeerd mee om het nog langer vast te houden. Het is immers een proces van loslaten. Dit vraagt tijd, want alles wat je zo vertrouwd bent, is niet zo gemakkelijk om daar verandering in te brengen. Het is durven gaan in het onbekende.
Je hoeft alles nog niet te weten.
Maar jouw Ziel weet, die ziet het Groter Plan. Laat je Ziel de leiding nemen. Dat is je hart volgen.
Dan komt het ook goed.
Je leven zal ook gemakkelijker verlopen, zoveel lichter en dat is toch wat je wil? “